รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ครั้งที่ 1/2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ 5 รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ครั้งที่ 1/2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2