การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพนำร่องจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเพื่อ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพนำร่องจังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้น “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น” และตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา