การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวมตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”

วันนที่ 19 พ.ค.2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมีนายชัยนรินทร์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน มีการชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามโครงการโรงเรียนคุณภาพและมอบเครื่องแบบนักเรียน แก่นักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านเนินผาสุก โรงเรียนบ้านหนองหมู โรงเรียนบ้านหนองหล่ม และโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร ณ ห้องประชุมราชาวดี