กีฬาภายใน (ศรีวัฒนาเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน (ศรีวัฒนาเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566