ครอบครัว ครูอธิวรรณ สุขสัมผัส รับมอบเงินเข้ากองทุนการศึกษา “100 ปี ศรีวัฒนา” จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาขอขอบพระคุณ คุณครูอธิวรรณ สุขสัมผัส และครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 50,000บาทเข้ากองทุนการศึกษา100ปีศรีวัฒนา เพื่อนำดอกผลมาเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานมอบ ในงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่ประเทือง พิกุล