ค่ายสานสัมพันธ์วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จัดค่ายสานสัมพันธ์วันเปิดเรียน โดยท่าน
ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม