ติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดย ท่านรองฯ ปรีดี โสโป ท่านรองฯ ภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ได้ออกติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างบ้านพักครูแบบพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณภาพ ”สระแก้วโมเดล