ต้อนรับนางสาวนิตยา แสนใจกล้า ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนางสาวนิตยา แสนใจกล้า ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โดยนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัฒนานคร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นายอานนท์ หันทยุง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา