ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในงาน 100 ปี อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในงาน 100 ปี อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อจัดหาทุนเข้ามูลนิธิ 100 ปี ศรีวัฒนา โดยนำดอกผลมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการ กพฐ,เลขาธิการ กอศ. ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาววัฒนานคร ร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา