นำนักเรียน เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีและเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี

14 มกราคม 2565 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โดยนางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครอง นำ ด.ญ.ชพิมพ์พัฒน์ กาละวิพันธ์ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น 1 ใน 5 คน เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีและเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และได้รับความกรุณาจาก ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าพบเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 และเยี่ยมชมวังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ