ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นำโดยนางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา และขอความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้น เยี่ยมชมห้องเรียน และรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีเสมอมา