ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้อง “STEM”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 โดยมีนายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ให้การตอนรับและนำชมห้องเรียนต่างๆ