มอบทีวี อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมพร้อมติดตั้ง ให้นักเรียนยืมเรียนเพื่อรับชม ช่อง DLTV ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมอบทีวี อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมพร้อมติดตั้ง ให้นักเรียนยืมเรียนเพื่อรับชม ช่อง DLTV ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ และมีปัญหาการรับชมการสอนผ่านช่องDLTV