มอบแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยืมเรียน เพื่อศึกษาด้วยตัวเองจากสื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา มอบแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ยืมเรียน เพื่อศึกษาด้วยตัวเองจากสื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19