รับมอบเงินเข้ากองทุนการศึกษา “100 ปี ศรีวัฒนา”

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาขอขอบพระคุณ ครูทวีพร พยุยงค์ ได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทและครูวาสนา พยุยงค์ บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เข้ากองทุนการศึกษา100ปีศรีวัฒนา เพื่อนำดอกผลมาเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา