รับมอบโล่ กิจกรรม Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา, เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มอบโล่และเยียมชมกิจกรรม Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ รับมอบโดย นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1