วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นำเครื่องพ่นหมอกแบบ Fix เครื่องวัดอุณหภูมิและจ่ายเจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในการนำเครื่องพ่นหมอกแบบ Fix เครื่องวัดอุณหภูมิและจ่ายเจลแอลกอฮอล อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด – 19 ติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้งาน จากการที่โรงเรียนได้รับมอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านตรีนุช เทียนทอง