สพฐ.สัญจร นำเสนอการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต2 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และนายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ร่วมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.สัญจร นำเสนอการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565