สพป.สระแก้วเขต 2 เยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นำโดยนางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โดย นางประคอง วิบูลย์กาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสุริยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และตรวจเยี่ยมห้องเรียน