ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

ANUBANSRI WATTANA WITTAYA SCHOOL

เลขที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160

โทรศัพท์ : 037-261-318 โทรสาร 037-261722

E-mail: anubansri@windowslive.com เว็บไซต์ WWW.SRIWATTANA.AC.TH