แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

ว10-ปี-2563